top of page
Search

Održavanje zelenila

Dragi vlasnici i stanari,


Molimo Vas da poštujete prirodu i čuvate zelene površine.


Svake srede bavimo se održavanjem zelenih površina i biljaka, unutar i izvan kompleksa Voždove Kapije.


Održavanje zelenih površina podrazumeva uređenje dvorišta, redovno košenje trave, suzbijanje širokolisnih korova u travnjaku, orezivanje biljaka, prihranu travnjaka, prihranu sezonskih i višegodišnjih biljaka, sakupljanje lišća, održavanje sistema za zalivanje, podešavanje prskalica i redovna kontrola sistema sa podešavanjem protoka vode, orošavanje, zalivanje i prihranu biljaka.


Za realizaciju navedenih usluga angažovan je tim baštovana čiji rad prati i kontroliše stručni tim inženjera pejzažne arhitekture.

 

Dear Owners & Residents,


Please respect nature and preserve green areas.

Every Wednesday we provide the maintenance of green areas and plants, inside and outside the complex Voždove Kapije.


Maintenance of green areas includes landscaping, regular mowing of grass, control of broadleaf weeds in the lawn, pruning plants, fertilizing lawns, fertilizing seasonal and perennial plants, collecting leaves, maintaining watering systems, adjusting sprinklers and regular control of water flow adjustment systems, irrigation, watering and fertilizing plants.


For the realization of the mentioned services, a team of gardeners was hired, whose work is monitored and controlled by an expert team of landscape architecture engineers.
47 views0 comments

Recent Posts

See All

Molimo Vas da svojim kućnim ljubimcima ne dozvoljavate vršenje nužde na mestima u kompleksu koja nisu određena za tu namenu, a u slučaju da se to dogodi, molim Vas da pokupite za svojim ljubimcem. Ple

bottom of page