top of page
Search

Online reklamacije

Updated: Aug 13, 2020Dragi vlasnici i stanari,


U cilju da vam pružimo što bržu i bolju uslugu, obaveštavamo vas da ukoliko imate neke žalbe na naše usluge ili ste primetili bilo kakve nedostatke ili neispravnosti u zajedničkim delovima zgrade, možete podneti reklamaciju putem ovog portala na stranici Reklamacije.


Obrazac za podnošenje reklamacije možete popunjavati sa bilo kog uređaja, neograničen broj puta.Nakon podnošenja reklamacije, možete pratiti status vaše reklamacije klikom na profil u gornjem desnom uglu i selekcijom opcije Reklamacije.Na toj stranici nalaze se mnoge informacije vezane za vaše reklamacije koje su prikazane u tabeli. • ID - Jedinstveni kod reklamacije

 • Ticket Date - Datum podnošenja reklamacije

 • Image - Slika koju ste priložili uz reklamaciju (u slučaju da niste, biće prazno polje)

 • Description - Opis Vaše reklamacije

 • Status - Praćenjem ove stavke možete videti kako napredujemo u rešavanju problema

 • Comments - Naši komentari na reklamaciju

 • Completion Date - Datum kada je Vaša reklamacija privedena kraju


Pri svakoj promeni statusa, bićete obavešteni i putem e-maila, u kome će se nalaziti sve informacije vezane za reklamaciju.

Nakon završene reklamacije, takođe putem e-maila, biće vam prosleđen link do "Upitnik za zadovoljstvo korisnika" na kome ćete moći da ocenite kvalitet usluga, a i samim tim nama približite nivo vašeg zadovoljstva kako bi bili u stanju da poboljšamo kvalitet usluga koje pružamo.


Nadamo se da će nama, kao i vama, Online reklamacija ubrzati proces podnošenja i rešavanja reklamacija.

 

Dear Owners & Residents,


In order to provide you with the fastest and best possible service, we would like to inform you that if you have any complaints about our services or have noticed any deficiencies or malfunctions in common areas of the building, you can file a complaint through this portal on the Reclamation page.


You can fill in the complaint form from any device, unlimited number of times.After submitting a reclamation, you can monitor the status of your reclamation by clicking on the profile in the upper right corner and selecting the Reclamations option.


This page contains a lot of information related to your reclamations, which is shown in the table. • ID - Unique reclamation code

 • Ticket Date - The date the reclamation was filed

 • Image - The image you attached to the reclamation(in case you did not, there will be a blank field)

 • Description - Description of your reclamation

 • Status - By following this item you can see how we are progressing in resolving the issue

 • Comments - Our comments on the complaint

 • Completion Date - The date when your reclamation was completed

Every time your reclamation status is changed, you will be notified via e-mail, which will contain all the information related to the reclamation.

After the reclamation is completed, you will receive, also via e-mail, a link to the "Customer Satisfaction Survey" where you will be able to evaluate the quality of our services, and bring us closer to your level of satisfaction in order to be able to improve our quality.


We hope that for us, as well as for you, the Online Reclamation will speed up the process of submitting and resolving complaints.

145 views0 comments

Recent Posts

See All

Rezervacija lifta za selidbe

Ubuduće je moguće koristiti ključ za rezervaciju lifta u SZ Vojvode Stepe 314, u slučaju selidbi i dužih zadržavanja lifta. Potrebno je da vlasnik pošalje sledeće podatke dan ranije na djordjevic@atri

Comentários


bottom of page