top of page
Search

Online reklamacije - IzmeneDragi vlasnici i stanari,


U cilju da vam pružimo što bržu i bolju uslugu, obaveštavamo vas da ukoliko imate neke žalbe na naše usluge ili ste primetili bilo kakve nedostatke ili neispravnosti u zajedničkim delovima zgrade, možete podneti reklamaciju putem ovog portala na stranici Reklamacije.


Za više informacija o upotrebi alata za podnošenje reklamacija pogledajte ovu objavu.


U cilju poboljšanja ove usluge, napravili smo nekoliko izmena:


1. Rok rešavanja reklamacije


Rok za otklanjanje reklamacija biće određen nakon prijema svake reklamacije.

Rok će vam biti dostavljen putem maila, pri svakoj promeni statusa vaših reklamacija.

Takođe vam je uvek dostupan u tabeli na stranici na kojoj se nalze sve reklamacije podnešene sa jednog naloga.
2. Izveštaj svih reklamacija


Na novoj stranici "Izveštaji", dodali smo grafički izveštaj na kome možete pratiti i po želji filtrirati podatke.


Podaci su direktno povezani sa našim sistemom za rešavanje reklamacija i ažuriraju se više puta dnevno. U gornjem desnom uglu, nalazi se vreme poslednjeg ažuriranja.

Na ovom izveštaju ne dele se privatni podaci, ali svakako možete videti kratak opis problema, tako da uvek imate informaciju o problemu. Ukoliko je polje "Kratak opis Problema" prazno, reklamaciju smo primili, ali nismo otpočeli sa rešavanjem iste.


Ovaj izveštaj nije prilagođen pregledu sa mobilnog uređaja.


Pogledajte kratak video kako biste bolje razumeli kako možete filtrirati podatke:Nadamo se da će nama, kao i vama, ove izmene alata Online reklamacije poboljšati i ubrzati proces podnošenja i rešavanja reklamacija.

 

Dear Owners & Residents,


In order to provide you with the fastest and best possible service, we would like to inform you that if you have any complaints about our services or have noticed any deficiencies or malfunctions in common areas of the building, you can file a complaint through this portal on the Reclamation page.


For more information on using the reclamation tool, see this post.


In order to improve this service, we have made several changes:


1. Reclamation deadline


The deadline for resolving reclamations will be determined after the receipt of each complaint. The deadline will be delivered to you by e-mail, whenever the status of your reclamation changes.

It is also always available to you in the table on the page where all reclamations submitted from one account are located.2. Reclamation Report


On the new "Reports" page, we've added a graphical report where you can track and filter data as desired.The data is directly connected to our reclamation system and is updated several times a day. In the upper right corner, there is a time of the last update.

No private data is shared on this report, but you can certainly see a short description of the problem, so you always have information about the problem.

If the "Kratak opis problema" field is blank, we have received a complaint, but we have not started resolving it.

This report is not adapted for viewing from a mobile device.We hope that for us, as well as for you, this update for Online Reclamation tool will improve and speed up the process of submitting and resolving complaints.

65 views0 comments

Recent Posts

See All

Rezervacija lifta za selidbe

Ubuduće je moguće koristiti ključ za rezervaciju lifta u SZ Vojvode Stepe 314, u slučaju selidbi i dužih zadržavanja lifta. Potrebno je da vlasnik pošalje sledeće podatke dan ranije na djordjevic@atri

Comments


bottom of page